Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Održana 3. radionica u sklopu projekta PESCAR

Posted On Srijeda, 05 prosinca 2018 13:49

U okviru projekta PESCAR u subotu 1. prosinca 2018. godine u sklopu 10. Degustacije mladih vina i maslinovih ulja Nadin 2018. održana je treća radionica na temu „Važnost vođenja evidencije za održivu uporabu pesticida“

Stupanjem na snagu Pravilnika o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda početkom 2013. godine (NN 137/12) redefinirani su uvjeti poljoprivredne proizvodnje i evidentiranja proizvodnih postupaka. Sukladno istom, svaki proizvođač u integriranoj proizvodnji obvezan je voditi evidenciju o proizvodnji od početka proizvodnje do prodaje proizvoda. Za projekt PESCAR, najvažniji dio cijelog postupka je onaj koji obvezuje korisnika o vođenju evidencije o uporabi sredstava i sadržaju te evidencije.

Radionicu je održao doc.dr.sc. Tomislav Kos sa Sveučilišta u Zadru koji je tijekom prezentacije sudionicima pojasnio što je vođenje evidencije u integriranoj proizvodnji i kako se ona vodi sa ciljem planiranja i prognoziranja, a poseban naglasak stavljen je na važnost i svrhu vođenja evidencije.

Tijekom prezentacije prikazane su i elektroničke aplikacije koje služe kao pomoć u vođenju evidencije, a korisnicima omogućavaju brz pristup i detaljnije informacije o pripravcima kao i podatke o aktivnoj tvari.

S ekološkog aspekta, osim evidencija putem kojih se primjena i upotreba sredstava za zaštitu bilja stavlja pod nadzor, poljoprivredni proizvođači dužni su na adekvatan način zbrinuti otpadnu ambalažu sredstava za zaštitu bilja, a što je propisano  Zakonom o otpadu (NN 178/04 i 60/2008). Ove dvije naizgled odvojene aktivnosti su zapravo jako međusobno povezane.

U sklopu provedbe projekta u planu je održavanje još jedne radionice na temu „Zaštita poljoprivrednih kultura od štetnika i uzročnika bolesti“ za koju će najava biti pravovremeno objavljena.

Projekt PESCAR – Pesticide Control and Reduction financiran je iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020, a ukupna vrijednost iznosi 601.639,26 EUR od čega sufinanciranje sredstvima EU iznosi  511.393,35 EUR-a, odnosno 85%. Nositelj projekta je Zadarska županija, a partneri na projektu su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Sveučilište u Zadru i Zavod za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke.

Pročitano 1458 puta

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA