Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Održan treći trening prijenosa znanja i vještina u sklopu projekta ForBioEnergy

Posted On Petak, 23 studenoga 2018 13:53

U prostorijama Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Zadar održan je treći trening prijenosa znanja i vještina u sklopu europskog projekta ForBioEnergy (Forest Bioenergy in the Protected Mediterranean Areas), u kojem je jedan od partnera Zadarska županija. Opći cilj ovog projekta je poticanje proizvodnje bioenergije u zaštićenim područjima, nudeći prekogranična rješenja za prevladavanje prepreka koje ometaju razvoj sektora. Projekt koji je financiran EU sredstvima preko programa MED teritorijalne suradnje (Interreg V – B Mediterranean Cooperation Programme 2014 – 2020.) započeo je 1. studenog 2016. godine, a traje do 30. travnja 2019. godine.

Glavni cilj treninga bio je predstavljanje Akcijskog plana za novi regulatorni okvir u vezi korištenja šumske biomase u zaštićenim područjima te njegova priprema, provedba i širenje. Ovaj dokument izradila je Zadarska županija za svoja odabrana pilot područja (PP Velebit, PP Vransko jezero i PP Telašćica) te Park prirode Velebit za svoje pilot područje koje se nalazi na području Ličko-senjske županije“, rekao je Daniel Segarić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj Zadarske županije     

Alen Berta iz Instituta za primijenjenu ekologiju - Oikon d.o.o., istaknuo je kako postoje tri prepreke za korištenje biomase. Prva prepreka je depopulacija ruralnih krajeva i manjak radnika što bi se moglo riješiti odobravanjem većih kvota za strane radnike, boljom informiranosti u vezi financiranja mjera za područje šumarstva te aktivnom pomoći pri izradi dokumentacije.

Povećavanjem ulaganja u mehanizaciju u šumarstvu, kvalitetu šuma i otvorenost šuma kroz fondove Ruralnog razvoja i OKFŠ-a te uspostavom više manjih centara za biomasu mogla bi se riješiti druga detektirana prepreka, a to je nedostatak drvne mase. Posljednja, odnosno treća prepreka je neažuriranost katastra, male čestice i posjedi - što bi se moglo riješiti usklađenjem katastra i gruntovnice novom geodetskom izmjerom, podizanjem svijesti vezano za potrebu ažuriranja katastra te uvođenjem dodatnih poticaja za održavanje zemljišta“, naglasio je Berta.

Robert Bogdanić, komunikacijski voditelj projekta ForBioEnergy u PP Velebit, predstavio je glavne prepreke Akcijskog plana za područje PP Velebit, odnosno pilot područja Ličko-senjske županije, dok je profesor Stjepan Risović sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu svojom prezentacijom spomenuo socijalne, ali i ekonomske prednosti korištenja šumske biomase kao energenta. Istaknuo je brojne primjere iz prakse s naglaskom da smatra kako Hrvatska ima potencijal, ali da prvo mora ukloniti postojeće prepreke.

Bogdanić je potom istaknuo tri specifična cilja koje država u budućnosti treba ispuniti. Prvi cilj je povećanje otvorenosti državnih šuma, odnosno izgradnje cesta. Drugi cilj je unaprjeđivanje upravljanja privatnim šumama, dok je treći povećanje sigurnosti ljudi i imovine uz očuvanje bioraznolikosti. Napomenuo je i kako su sukobi na lokalnim područjima najčešće uzrokovani neriješenim zemljišno – knjižnim odnosima, ilegalnim sječama šuma i nefunkcioniranjem sustava identifikacije zemljišnih parcela. 

Ovo je bio treći od šest predviđenih treninga u okviru projekta ForBioEnergy koji je uspješno održan. Trening je svim sudionicima pružio odličan uvid u trenutno stanje našeg šumarskog sektora i prepreke na koje nailazi u pogledu mogućnosti korištenja biomase.

Pročitano 1840 puta

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA