Predstavljanje dana na poslu - Hear me out

Poštovani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u predstavljanju projektne aktivnosti „Dan na poslu“, namijenjene prvenstveno zainteresiranim poslodavcima i nezaposlenim osobama oštećena sluha sa područja Zadarske županije. Događaj je organiziran u sklopu EU projekta ¨HEAR ME OUT ¨- podizanje svijesti i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje osoba s oštećenim sluhom“

Doprinos projektu koji se očekuje od poslodavca je da osobi oštećena sluha predstavi vlastitu organizaciju, i upozna ju sa svakodnevnim radnim zadacima unutar iste. Doprinos koji se očekuje od osoba oštećena sluha je da nam se obrate za pomoć u procesu traženja zaposlenja. Pojedini poslodavac uslugu bi pružio jednoj ili više osoba, ovisno o vlastitim mogućnostima. Provedbom ove aktivnosti planirano je da ukupno 40 nezaposlenih osoba oštećena sluha provede jedan dan na poslu i na ovaj način se snažnije motivira i ohrabri za aktivno traženje posla, i da se podigne razina svijesti poslodavaca o problemima, pravima i potencijalu osoba oštećena sluha. 

Predstavljanje aktivnosti projekta održati će se u četvrtak 5. svibnja 2016. godine s početkom u 11:00 sati u multimedijalnoj dvorani COIN Coworking Centra Zadar, na adresi Put Murvice 16 (2. kat) u Zadru. Predviđeno trajanje događaja je do sat vremena. Zbog ograničenog broja sudionika, sve zainteresirane poslodavce i osobe oštećena sluha molimo da svoj dolazak potvrde do 4. svibnja 2016. putem maila na zadra@zadra.hr , ili pozivom na broj 023/ 492 880.

Više informacija o samom projektu možete potražiti na službenoj stranici projekta http://www.hearmeout-zadar.com/ .

Za sva pitanja, stojimo na raspolaganju, i unaprijed se zahvaljujemo na Vašoj podršci.


Projektni tim EU projekta Hear me out

 

Prilozi:
- Predstavljanje Dana na poslu - Hear me out

>