Zajedničko procjeniteljsko povjerenstvo Zadarske županije i Grada Zadra

Temeljem  članka 10. stavak 4. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15) Zadarska županija i Grad Zadar osnovali su zajedničko Procjeniteljsko povjerenstvo Zadarske županije i Grada Zadra koje je nadležno za administrativno područje Zadarske županije i Grada Zadra.

Procjeniteljsko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove utvrđene Zakonom:
 - daje stručne prijedloge i mišljenja u pripremi konačnih zaključaka u vezi s prijedlogom plana približnih vrijednosti, nužnim podatcima i drugim podatcima koji su potrebni za procjenu vrijednosti nekretnina na temelju podataka iz zbirke kupoprodajnih cijena,
- daje stručne prijedloge i mišljenja u pripremi konačnih zaključaka u vezi s predloženim pregledom o promjenama i razvoju na tržištu nekretnina za svoje područje nadležnosti,
- daje mišljenje o usklađenosti izrađenih procjembenih elaborata s odredbama Zakona na zahtjev jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za svoje potrebe,
- vrši razmjenu približnih vrijednosti, izvješća o tržištu nekretnina, nužnih i drugih podataka za procjenu vrijednosti nekretnina s drugim povjerenstvima,
- druge stručne poslove.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za Procjeniteljsko povjerenstvo obavljaju zajednički Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije i Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom Grada Zadra.

Sjedište Procjeniteljskog povjerenstva je u Zadru, Božidara Petranovića 8.
Tel.: 023/400-238
Fax.: 023/402-253
e-mail: marko.roncevic@zadarska-zupanija.hr

>