Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Projekt PRIZEFISH – Piloting of eco-innovative fishery supply-chains to market added-value Adriatic fish products

Projekt PRIZEFISH – Piloting of eco-innovative fishery supply-chains to market added-value Adriatic fish products

Projekt PRIZEFISHPiloting of eco-innovative fishery supply-chains to market added-value Adriatic fish products financira se iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. -2020. Provedba projekta započela je 1. siječnja 2019. godine, a završetak projekta očekuje se 30. lipnja 2021. godine.

Opći cilj projekta je potaknuti talijanska i hrvatska mala i srednja poduzeća te organizacije proizvođača na veću angažiranost u ribarstvu i komercijalizaciji ribljih proizvoda kako bi se osigurala konkurentnost tih proizvoda, ne samo na domaćem tržištu, već i na međunarodnom. Ovaj cilj se namjerava ostvariti razvojem inovacija ribljih proizvoda sa dodanom vrijednošću uz pomoć eko-oznaka koje ispunjavaju okolišne, ekonomske i društvene zahtjeve.

Nositelj projekta je Alma Mater Studiorum – Sveučilište u Bologni. Ostali partneri su: Zadarska županija (Zadar), Nacionalno istraživačko vijeće (Rim), ASSAM - Agencija za usluge poljoprivrednog sektora regije Marche (Osimo), CESTHA – istraživački centar za očuvanje staništa (Marina di Ravenna), Srednja škola 'Remo Brindisi' (Lido degli Estensi, Comacchio), Institut za oceanografiju i ribarstvo (Split), Nacionalni institut za oceanografiju i eksperimentalnu geofiziku – OGS (Sgonico), Ribarska zadruga Omega 3 (Kali), Ribarska zadruga Istra (Poreč), Organizacija proizvođača školjkaša Venetskog mora (Jadransko more) - Venecija, Ministarstvo poljoprivrede (Zagreb), Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko – dalmatinske županije (Split) i Regija Emilia Romagna (Bologna).

Ukupan proračun projekta iznosi 3.117.680,00 EUR-a,  od čega je sredstvima ERDF-a sufinancirano 85%, odnosno 2.650.028,00 EUR-a.

Proračun Zadarske županije na projektu ukupno je 349.430,00 EUR-a pri čemu 85% odnosno 297.015,50 EUR-a sufinancira ERDF i 15% odnosno 52.414,50 EUR-a Zadarska županija.

Link na službenu stranicu programa Interreg Italija – Hrvatska: https://www.italy-croatia.eu/ https://www.zadarska-zupanija.hr/component/k2/item/3124-%E2%80%9Ejoint-cross-border-training%E2%80%9D-%E2%80%93-edukativna-me%C4%91ugrani%C4%8Dna-radionica-sastanak-prekograni%C4%8Dne-suradnje-italija-hrvatska

https://www.zadarska-zupanija.hr/component/k2/item/2956-odgovorno-i-odr%C5%BEivo-ribarstvo-na-jadranu-kroz-inovativne-tehnologije-i-jadranske-riblje-proizvode-projekt-prizefish

https://www.zadarska-zupanija.hr/novosti/item/2591-upravljanje-ekoinovativnim-lancima-opskrbe-u-ribarstvu-kako-bi-se-postigla-dodana-vrijednost-jadranskih-ribljih-proizvoda

https://www.zadarska-zupanija.hr/novosti/item/2479-u-puli-odr%C5%BEana-radionica-u-sklopu-projekta-prizefish-%E2%80%9Cutjecaj-pilotiranih-inovativnih-proizvodnih-rje%C5%A1enja-na-jadranski-ribarski-sektor%E2%80%9D

https://www.zadarska-zupanija.hr/novosti/item/2375-prizefish-%E2%80%9Cupravljanje-eko-inovativnim-lancima-opskrbe-u-ribarstvu

https://www.zadarska-zupanija.hr/novosti/item/2045-promocija-zadarske-%C5%BEupanije-i-projekata-iz-programa-interreg-v-a-italija-hrvatska-2014-2020-na-13-me%C4%91unarodnom-ribarskom-sajmu-crofish-u-pore%C4%8Du

https://www.zadarska-zupanija.hr/novosti/item/1950-prizefish-piloting-of-eco-innovative-fishery-supply-chains-to-market-added-value-adriatic-fish-products

https://www.zadarska-zupanija.hr/novosti/item/1786-održan-“kick-off”-sastanak-u-ravenni-u-okviru-projekta-prizefish

https://www.zadarska-zupanija.hr/novosti/item/1839-odr%C5%BEan-je-prvi-radni-sastanak-hrvatskih-projektnih-partnera-na-projektu-%E2%80%93-prizefish-piloting-of-eco-innovative-fishery-supply-chains-to-market-added-value-adriatic-fish-products

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA