Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

D.a.m.a.c.

www.progettointerregdamac.it

Opći cilj inicijative nazvane D.A.M.A.C. (Zaštita Okoliša Jadranskog mora i Komunikacije) bio je u okviru Programa Europske Unije INTERREG III A, organizacija partnerstva među Regije Marche i Zadarske Županije, u cilju ostvarivanja konkretnih akcija čime se započeo proces održivog razvoja (ekonomskog, ekološkog i energetskog) između dva područja; balkanskog i mediteranskog. Okvir u kojem se realizirao D.A.M.A.C predvidio je realizaciju tri projekta koji su se međusobno upotpunjavali, preko kojih su bila realizirana dva front-office-a: jedan u Zadarskoj županiji i drugi sa sjedištem u Anconi koji su se povezali sa Zadrom putem telematskog mosta (Projekt Tac-line) s ciljem povećanja međusobne razmjene podataka i informacija korisnih za realizaciju navedenih projekata (SecurSea, Task-force, Tac-Line).

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA