Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Citizenship

www.elderly-care.eu

Zadarska županija partner je na projektu „Mogućnosti volontiranja u podršci starijim i socijalno isključenim građanima u Europskoj uniji“ koji se provodi od 03.listopada 2011 do 20. rujna 2012. godine u sklopu programa Europa za građane. Cilj projekta je razvoj aktivnog europskog građanstva koje će kroz mrežu regija odnosno županija zemalja sudionika omogućiti različitim korisnicima (javna uprava, ustanove socijalne skrbi, zaklade, udruge) razmjenu iskustava i planove u području skrbi za starije i socijalno isključene građane. U projektu „Mogućnosti volontiranja u podršci starijim i socijalno isključenim građanima u Europskoj uniji“ stručnjaci za skrb o starijima i socijalno isključenim građanima iz različitih regija Europe, kroz organizaciju triju seminara produbit će i podijeliti svoja znanja, posebno o prevenciji demencije i brizi o socijalno isključenim osobama. Nositelj projekta je Olomuška regija, a partneri u projektu su: Zadarska županija, Kaunas (Litva), Päijät Häme (Finska), Baranya (Mađarska), Rems-Murr (Njemačka), Silesian Voivodship (Poljska), Talsi (Latvija), Cluj (Rumunjska), Champagne - Ardenne regija (Francuska). Ukupan iznos bespovratnih sredstava Europske unije predviđen za provedbu projekta je 33.821,72 EUR.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA